Adatkezelési tájékoztató

Üdvözöljük és köszönjük, hogy időt szán az adatkezelési tájékoztatónk megtekintésére, hiszen üzleti kapcsolatunk során időnként elkerülhetetlen, hogy személyes adatai hozzánk kerüljenek.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a https://irisz-szaloniroda.hu honlap felületén megadott személyes adatait bizalmasan, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) és a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: Fehér-Wulcz Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9028, Győr Új utca 67.

Cégjegyzékszám: 08-09-029238

Adószám: 11467302-2-08

Képviselő: Bauer Zoltán, ügyvezető

Elérhetőség: info@irisz-szaloniroda.hu, +36 30 46 99 386

2. AZ ADATKEZELÉSEK CÉLJA, JOGALAPJA, VALAMINT AZ ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE

A következőkben arról tájékoztatjuk, hogy Önnek mely személyes adatai, milyen célból és módon kerülhetnek hozzánk, ezeket a személyes adatokat milyen jogalap alapján és mennyi ideig kezeljük. Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy mely személyes adatokat milyen célból és mely adatfeldolgozó partnerünknek továbbítjuk.

Kapcsolatfelvétel esetén kezelt adatok

Ha Ön kérdéseivel, érdeklődésével e-mailben, telefonon vagy a honlapunkon ((https://irisz-szaloniroda.hu) kapcsolatfelvétel céljából felkeres minket, azért, hogy válaszoljunk megkeresésére, kérdéseire az alábbi adatokat átadására kérjük: név, email cím, telefonszám. Az Ön által átadott adatok esetenként tárolásra kerülnek levelező rendszerünkben. Ezen adatkezelés a cég ügymenetéhez tartozó jogos érdek, a kapcsolódó információkat határozatlan ideig őrizzük, de Ön bármikor kérheti ezen adatok törlését. Adatait a tárhelyszolgáltatóval megosztjuk.

Szolgáltatás igénybevételével és szerződéskötés, szerződéskötés előkészítése kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben igénybe veszi szolgáltatásunkat és helyiséget bérel az Írisz Szalonirodában erre honlapunk (https://irisz-szaloniroda.hu) Foglalás menüpontjában található telefonszámok valamelyikén van lehetősége. Azért, hogy foglalását rögzíteni tudjuk illetve, hogy szükség esetén felvehessük Önnel a kapcsolatot az alábbi adatok átadására kérjük: Név, e-mail cím, telefonszám, a foglalás időpontja és időtartama az Ön által megadott, a helyiségek foglalási Naptárában megjelenő azonosító, Ez utóbbi csak arra szolgál, hogy Ön ellenőrizni tudja, hogy foglalása bekerült a foglalási Naptárba. Adatkezelés jogalapja szerződés megkötése. Ezeket az adatokat hat hónapig kezeljük. Adatait a tárhelyszolgáltatóval megosztjuk.

Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. A kezelt adatok köre: Név, cím, adóazonosító jel, fizetés időpontja, módja és összege. Az adatkezelés jogalapja: szerződéskötéshez és a törvényi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelés időtartama: tájékoztatjuk, hogy adatai felkerülnek a névre szóló számlára, amelyet törvényi kötelezettségeink miatt 8+1 évig elektronikus formában tárolunk. A számlázással kapcsolatos adatok átadásra kerülnek a könyvelésre és az online számlázó programba.

Tájékoztató a honlap látogatóinak

A honlap látogatás során, a látogatók IP címét és böngésző ujjlenyomatát a szerver naplókban rögzítjük, kiberbiztonsági célokból. A kiberbiztonsági célok megvalósítása a cég jogos érdeke. Ezeket a naplókat 1 hónap után töröljük.

Amennyiben a honlapunkon keresztül -a kapcsolati űrlap kitöltésével- veszi fel velünk a kapcsolatot, a nevén, e-mail címén kívül kezeljük az üzenetben megadott egyéb személyes adatokat. Ezeket az adatokat az ügymenet lezártáig kezeljük, az adatok a weboldal szolgáltatójának szerverein is keresztül haladnak.

A honlap látogatása során a honlapon elhelyezett Google Analytics az Ön számítógépén úgynevezett sütiket (cookies) helyez el, ez az alkalmazás a honlaplátogatási szokásait tartalmazza, ehhez a weboldalra való belépéskor a hozzájárulását kérjük. Az adatokat a Google LLC. is megkapja. Az adatok törlésig tárolódnak számítógépén. Ha nem szeretné az analitikai süti elhelyezését, akkor a böngésző beállításokkal ezt tilthatja vagy a google által biztosított böngésző bővítménnyel ezt korlátozhatja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Az olyan közösségi hálózatok mint például a Facebook, az általuk biztosított funkciók, mint a lájkolási, megosztási lehetőségek további sütiket (cookies) helyeznek el, ezek a honlaplátogatási szokásait tartalmazzák, ehhez hozzájárulását kérjük. Az adatokat a közösségi médiaszolgáltatók is megkapják. Az adatok törlésig tárolódnak számítógépén. Ha Ön ezen közösségi platformokba be van jelentkezve, a közösségi médium által biztosított beépülő szolgáltatások automatikusan aktivizálódnak. Amennyiben Ön nem szeretné ezeket a közösségi média sütiket és a hozzá tartozó egyéb funkciókat, a sütik elhelyezését tilthatja böngészőjében, illetve kijelentkezhet közösségi média fiókjából.

Tájékoztató Facebook oldalunk látogatóinknak

Tájékoztatjuk Facebook oldalunk (OLDALCÍM) követőit, hogy a Facebook által biztosított oldal elemzéseknél közös adatkezelés valósul meg a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) -el.

Amikor Önök interakcióba lépnek az oldalunkkal és a hozzá kapcsolódó tartalmakkal, elindul egy “esemény” létrehozása az Oldalelemzések funkció számára, amely magában foglal személyes adatokat.

Az adatkezelés során a következő adatokat kezeljük: Műveletek. Ide tartoznak például az alábbi műveletek (az oldalnál végrehajtható műveletek az oldal „Oldal Elemzések” területén találhatók): Oldal, bejegyzés, videó, történet vagy más, az oldalhoz társított tartalom megtekintése

Történettel kapcsolatos műveletek

Oldal követése vagy a követés leállítása

Oldal vagy bejegyzés kedvelése vagy a kedvelés visszavonása

Oldal ajánlása egy bejegyzésben vagy egy hozzászólásban

Hozzászólás oldal bejegyzéshez, oldal bejegyzés megosztása vagy reakció oldal bejegyzésre (ideértve a reakció jellegét is)

Oldal Bejegyzés elrejtése vagy kéretlen tartalomként való jelentése

Rámutatás egy oldal hivatkozására, nevére vagy profilképére az oldal tartalom előnézetének megjelenítéséhez

Oldalon feltüntetett webhelyre, telefonszámra, útvonaltervezés gombra vagy más gombra való kattintás

Az oldal eseményének megjelenítése a képernyőn, válasz egy eseményre, a reakció jellegét is ideértve, hivatkozásra kattintás az eseményre szóló jegyek megvásárlásához

Messenger kommunikáció indítása az oldallal

Termékek megtekintése vagy rájuk kattintás az oldal boltjában

Adatok a műveletről, a műveletet végrehajtó személyről, valamint az általa használt böngészőről/alkalmazásról, ideértve az alábbiakat:

Művelet dátuma és időpontja

Ország/város (az IP-cím alapján megbecsülve vagy bejelentkezett felhasználóknál a felhasználói profilból importálva)

Nyelvkód (a böngésző http-fejlécéből és/vagy a nyelvi beállítások alapján)

Korcsoport/nem szerinti csoport (bejelentkezett felhasználónál a felhasználói profilból)

Korábban felkeresett webhely (a böngésző http-fejlécéből)

Számítógépről vagy mobileszközről hajtották végre a műveletet (a böngésző felhasználói ügynöke vagy az alkalmazás attribútumai alapján)

FB-felhasználó azonosítója (csak a bejelentkezett felhasználónál)

 

A fenti adatok kezelése a Facebook Ireland Limited -nek adott hozzájárulás alapján történik. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Az oldal elemzéssel kapcsolatos adatokat cégünk harmadik féllel nem osztja meg.

3. AZ ÖN JOGAI

Az adatkezelés kapcsán Önnek, mint az adatkezelésben érintett személynek, vannak bizonyos jogai és önrendelkezése az adataihoz kapcsolódóan.

Önnek joga van tudni arról, hogy az Ön adatait kezeljük. Önnek joga van az Önről szóló adatokat elérni, kikérni és helyesbíteni, amennyiben azok pontatlanok.

Bizonyos esetekben az adatkezelést korlátozhatja vagy tiltakozhat az ellen, az Ön sajátos helyzetére hivatkozva.

Kérelmezheti, hogy a fenti változásokat vagy kéréseket olyan adatkezelők felé is közöljük, amelyek a mi megbízásunkra kezelik az Ön adatait.

Önnek joga van ahhoz, hogy tiltakozzon az olyan (kizárólag gépek által hozott) automatizált döntések ellen, amelyeknek jogi vagy azzal egyenértékű következménye van.

Önnek az adatait szabványos elektronikus formában is megkaphatja, amennyiben például másik adatkezelőhöz szeretné azokat vinni (adathordozhatóság).

Önnek joga van bármikor panaszt tenni, ha úgy gondolja, hogy adatvédelmi jogai sérültek.

További információért olvassa el a GDPR 12-23. Cikkelyeit.

4. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti:

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap:http://naih.hu )

Adatkezelési kérdéseivel, kéréseivel bármikor fordulhat az hozzánk, elérhetőségeink:

Név: Fehér-Wulcz Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9028, Győr Új utca 67.

Cégjegyzékszám: 08-09-029238

Adószám: 11467302-2-08

Képviselő: Bauer Zoltán, ügyvezető

Elérhetőség: info@irisz-szaloniroda.hu, +36 30 46 99 386